Spotkanie z Konsul Honorową Ukrainy Ireną Pordzik

W związku z obchodzonym 16 listopada Dniem Służby Zagranicznej Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Opolu oraz Instytut Spraw Zagranicznych Collegium Nobilium Opoliense zapraszają na:

Spotkanie z Konsul Honorową Ukrainy w Opolu Panią Ireną Pordzik, która opowie o pracy, obowiązkach, wymaganiach i przywilejach konsula oraz ambasadora. Nasz gość opowie o znaczeniu służby zagranicznej w dzisiejszym świecie.

Zapraszamy w poniedziałek, 20 listopada o godz. 17:00.
Sala konferencyjna, Villa Academica, ul. Powstańców Śląskich 22, Opole.

Spotkanie odbędzie się z okazji Dnia Służby Zagranicznej. Jest to święto polskiej służby zagranicznej, obchodzone corocznie od 2009 roku w rocznicę wysłania przez Józefa Piłsudskiego pierwszej depeszy zagranicznej do przywódców państw świata, informującej o powstaniu niepodległego państwa polskiego.