„Chwała na wysokości, a pokój na ziemi!”

W dniach 19-21 grudnia 2017 roku na terenie całego województwa rozbrzmiewały polskie i ukraińskie kolędy, winszowania i wiersze, niosące ludziom dobrą nowinę – narodzenia Pańskiego.

Z pomocą grupy organizacyjnej, przy wsparciu pani Konsul Ireny Pordzik, dyrektora Zespołu Szkol im. J. Warszewicza w Prószkowie, zespołu muzycznego Retro wraz z solistkami, pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, dyrektora Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu, Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim oraz Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich, udało się nam zrealizować niezwykle ciekawy projekt artystyczny.

Występ ten był pierwszym wydarzeniem kulturowym, zrealizowanym przez nowo otwarty Konsulat Ukrainy w Opolu. Wielkie wrażenie wywarła wspaniała scenografia, wykonana przez polskich i ukraińskich malarzy – Zbigniewa Krygiela, Natalię Bojczuk, Ładę i Olgę Szylenko, którzy wyrazili chęć i podjęli wyzwanie stworzenia pięknej aranżacji sceny.

Naszymi aktorami byli członkowie kabaretu z Dobrzenia Wielkiego, którzy cudownie odegrali swoje role i oczarowali widownię swoim mistrzostwem i sentymentalnym sposobem gry. Byli nimi: Jadwiga Wrońska – niepowtarzalna Babcia – wokół której postaci rozgrywała się nasza teatralna opowieść, w rolę Matki Boskiej wcieliła się Gabriela Kollmann, a pastucha Bartosa mistrzowsko przedstawił Franciszek Sośnik.

Wraz z dorosłymi aktorami na scenie występowali wychowankowie Zespołu Szkol im. J. Warszewicza w Prószkowie. Jest to młodzież z miasta Doliny w obwodzie Iwano-Frankowskim, w Ukrainie. Młodzi aktorzy z wielką odpowiedzialnością podeszli do wykonania tak trudnego zadania, wyrazili szczerą chęć i dołożyli wszelkich starań, by wystąpić jak najlepiej, co zaowocowało sukcesem.

Głównym elementem przedstawienia były kolędy, wykonane przez uczestników zespołu „Retro” – Czesławę Banach, Beatę Piotrowską-Piersiak, Marzenę Wójcik-Kaszczyszyn, Leszka Karwackiego. Założycielem, kierownikiem i uczestnikiem zespołu, a także autorem opracowań kolęd, pomysłodawcą projektu i jego realizatorem był Jurij Mykytiuk, obecnie dyrektor Honorowego Konsulatu Ukrainy w Opolu. Ale cóż byłoby warte nasze kolędowanie, gdyby nie zostało wykonane przez tak wspaniałe wokalistki –  Solomię Żekało, Martę Chowan, Ewę Pieprzyk, Klaudię Orlowską i Aleksandrę Snopkowską! Czarujący śpiew, pod lekki akompaniament instrumentów, sprawił, że widownia słuchała artystów w zauroczeniu – nawet nie zauważyła, gdy występ dobiegł końca. A miał on na celu wprowadzenie świątecznej atmosfery, zacieśnienie więzi kulturowych, kultywowanie tradycji obu krajów oraz upowszechnienie wartości kulturalnych, co, zdaniem słuchaczy i organizatorów spotkania, udało się zrealizować.

 

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom, organizatorom, instytucjom i osobom prywatnym, którzy okazali nam swoją pomoc i wsparli ten projekt. Dziękujemy paniom Oldze i Ładzie Szylenko za pomoc w organizacji polsko-ukraińskiego kolędowania oraz wszystkim którzy przybyli na nasze święto.