Irena Pordzik

Konsul honorowy Ukrainy w Opolu

Irena Pordzik - Konsul Honorowy Ukrainy w Opolu

Irena Pordzik – Konsul Honorowy Ukrainy w Opolu

 

Irena Pordzik urodziła się 03 marca 1972r. w Strzelcach Opolskich.

Jest absolwentką Wydziału Ekonomicznego na Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu.

Od 2013 roku jako członek Opolskiej Izby Gospodarczej , aktywnie wspiera działania na rzecz partnerstwa gospodarczego z Ukrainą.

Jest członkiem Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata w Warszawie, którego głównym celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez międzynarodową edukację młodzieży w duchu tolerancji, ochrony praw człowieka i aktywności społecznej.

Jako Konsul Honorowy Ukrainy w Opolu aktywnie działa na rzecz środowisk gospodarczych.

 

Obok bieżącej działalności konsularnej, mającej na celu ochronę praw oraz interesów obywateli Ukrainy na terenie Polski, Konsul Honorowy angażuje się również w szereg projektów z zakresu kultury i sztuki, a także projektów społecznych.

Od kilkunastu lat w związku z działalnością biznesową, Ukraina jest dla niej krajem, w którym bardzo często przebywa. To spowodowało, że stała się dla niej niezwykle bliska.

Dziś łączą ja z Ukrainą nie tylko elementy pracy zawodowej czy działalności dyplomatycznej, ale przede wszystkim bardzo liczne, bliskie i wieloletnie relacje przyjacielskie ze wspaniałymi ludźmi, którzy pozwolili jej poznać ten kraj.