Informacje Konsularne

Obywatele RP wjeżdżają na Ukrainę na podstawie ważnego paszportu, bez konieczności posiadania wizy wjazdowej i mogą przebywać na jej terytorium do 90 dni w ciągu 6 miesięcy. Nie ma możliwości przekroczenia granicy Ukrainy na podstawie polskiego dowodu osobistego. Dodatkowo obowiązuje wymóg posiadania środków finansowych w wysokości ponad 400 €. Ukraińskie władze graniczne są uprawnione do weryfikowania czy cudzoziemiec wjeżdżający do Ukrainy posiada tę kwotę.
Obywatele państw-członków Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarii i Księstwa Liechtensteinu mogą przebywać na Ukrainie do 90 dni w ciągu 6 miesięcy bez wiz (Rozporządzenie Prezydenta Ukrainy z dnia 26 lipca 2005 roku №1113/2005).
http://msz.gov.pl/pl/

Jeżeli planowany pobyt przekracza 90 dni, wymagane jest uzyskanie wizy w Generalnych Konsulatach Ukrainy. Na terenie Rzeczypospolitej Polski znajdują się trzy Konsulaty Generalne Ukrainy: w Warszawie, Krakowie i Lublinie. W celu otrzymania wizy obcokrajowiec powinien osobiście złożyć we właściwym dla swego okręgu konsularnego Konsulacie Generalnym Ukrainy następujące dokumenty:

 1. wniosek wizowy (osobiście podpisany, wypełniony czytelnie), ankiety można pobrać tutaj (języki polski, angielski, niemiecki, rosyjski, ukraiński);
 2. paszport zagraniczny (wraz z kserokopią pierwszej strony paszportu z danymi personalnymi);
 3. aktualną kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
 4. kartę stałego lub czasowego pobytu na terenie Polski;
 5. inne wymagane dokumenty, potwierdzające cel podróży do Ukrainy.

W razie potrzeby pracownik przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego Ukrainy może zażądać innych dokumentów, które konkretyzują cel podróży cudzoziemca lub osoby bez obywatelstwa.

Typy wiz

Gabinet Ministrów Ukrainy 1 czerwca 2011 r. przyjał Uchwale Nr 567 “O zatwierdzeniu reguł załatwienia wiz dla wjazdu do Ukrainy i tranzytowego przejazdu przez jej terytorium”. Uchwala weszła w życie dnia 10 września 2011 r. Dokument ten również reguluje kwestie długoterminowego pobytu i zatrudnienia przedstawicieli obcych krajów organizacji pozarządowych, firm i banków zagranicznych, na terytorium Ukrainy. W szczególności, przepisami uchwały przewidziano:

 1. Zmniejszenie ilości typów wiz z 22 do 3, wyznaczenie ich typów zgodnie z okresem ich pobytu:
 • „S” (krótkoterminowa) – wydaje się cudzoziemcom dla wjazdu do Ukrainy, jeżeli termin ich pobytu w Ukrainie nie przekracza 90 dni w ciągu 180 dni z daty pierwszego wjazdu. Krótkoterminowa wiza wydaje się jak jednorazowa, dwo- i wielorazowa na okres sześć miesięcy lub okres, zaznaczony w dokumentach, które są podstawą dla wydania takiej wizy.
 • „D” (długoterminowa) – wydaje się dla wjazdu do Ukrainy w celu otrzymania dokumentów, które będą legitymować na pobyt w Ukrainie na okres, przekraczający 90 dni. Długoterminowa wiza wydaje się dyplomatycznym przedstawicielstwem lub konsularną instytucją Ukrainy jak jednorazowa na 45 dni.
 • „B” (tranzytowa) – wydaje się cudzoziemcom w razie tranzytowego przejazdu przez terytorium Ukrainy do trzeciego państwa, a także spełnienia tranzytowego przewozu ładunków i pasażerów odpowiednim transportem. Tranzytowa wiza wydaje się jednorazowa, dwurazowa lub wielorazowa na okres, zaznaczony w dokumentach, które są podstawą dla wydania takiej wizy, ale najwyżej na jeden rok. Przy czym termin pobytu na terytorium Ukrainy podczas każdego tranzytowego przejazdu przez jej terytorium nie może przekraczać pięciu dni.
 1. Skasowanie zaproszeń dla otrzymania wiz krótkoterminowych dla wjazdu do Ukrainy dla obywateli Gwatemali, Malezji, Meksyku, Panamy, Singapuru i Chorwacji;
 2. Ustalanie jedynej taryfy opłat:
 • jednorazowa wiza – 85 dolarów USA*;
 • dwurazowa – 130 dolarów USA*;
 • wielorazowa – 200 dolarów USA*.
 1. Zobowiązanie informować cudzoziemców i osób bez obywatelstwa o przyczynie odmowy w wydaniu wizy w trybie pisemnym za ustalona forma;
 2. Prawo cudzoziemca czy osoby bez obywatelstwa, któremu odmówiono w wydaniu wizy, oskarżyć taka decyzje w ustalonym trybie.

* – Dla obywateli takich państw jak: Australia, Austria, Algieria, Angola, Belgia, Wielka Brytania, Dania, Izrael, Irlandia, Włochy, Kanada, Republika Korea, Łotwa, Litwa, Niderlandy, Norwegia, Pakistan, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, USA, Finlandia, Francja, Czechy, Japonia – stosują się inne stawki opłat konsularnych.

Przepisy celne

Cudzoziemcy mogą swobodnie wwozić na Ukrainę i wywozić z jej terytorium kwotę do 10 000 euro, deklarując ją ustnie.

Kwotę wyższą niż 10 000 euro należy natomiast zadeklarować pisemnie, przy czym wywożąc ją należy przedstawić dokumenty bankowe potwierdzające wypłatę kwoty przekraczającej 10 000 euro. Walutę ukraińską można, deklarując ustnie, wwozić i wywozić w wysokości do 15 000 hrywien. Kwotę od 15 000 do 50 000 hrywien należy deklarować pisemnie. Kwotę powyżej 50 000 hrywien można wywozić jedynie za pozwoleniem Narodowego Banku Ukrainy.

Limity wwozu alkoholu i papierosów oraz ograniczenia wwozu produktów żywnościowych:

 • wyroby spirytusowe – 1 l;
 • wino – 2 l;
 • piwo – 5 l;
 • 200 papierosów lub 50 cygar lub 250 g. wyrobów tytoniowych.

produkty spożywcze do wartości 50 euro:

 • w opakowaniu producenta – w liczbie jedno opakowanie każdego produktu na osobę;
 • bez opakowania – w ilości do dwóch kilogramów danego produktu na osobę;
 • produkty niepodzielne, gotowe do bezpośredniego spożycia – w ilości jednej jednostki każdego produktu na osobę.

Rzeczy osobiste podróżnych nie podlegają należnościom przywozowym. Mimo to, funkcjonariusz Państwowej Służby Celnej Ukrainy ma prawo poprosić o ich zadeklarowanie. Obcokrajowcy mogą wwozić leki w ilości niezbędnej do procesu leczenia na podstawie medycznych zaleceń i recept. Dobra kultury mogą zostać wwiezione, gdy nie są objęte międzynarodowym poszukiwaniem po ukazaniu dokumentów, potwierdzających prawo do ich posiadania. Broń palna przemieszczana jest tylko za pozwoleniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy.

W razie dodatkowych pytań zalecamy odwiedzić stronę internetową Państwowej Służby Celnej Ukrainy, gdzie została zamieszczona wyczerpująca informacja o wymogach prawa ukraińskiego lub stronę internetową Biura Prasowego PSCU.

Konsulaty generalne

Wydział Konsularny Ambasady Ukrainy w RP

Jana Chrystiana Szucha 7

00-580 Warszawa

tel.: +48(22)621-39-79

faks.: +48(22)629-95-76

e-mail: konsulat(at)ukraine-emb.pl

Warszawki okręg konsularny obejmuje następne województwa: Mazowieckie, Łódzkie, Wielkopolskie, Lubuskie.

Godziny przyjęć interesantów: od poniedziałku do piątku, oprócz środy, od 8.30 do 12.30

Konsulat Generalny Ukrainy w Krakowie

Pułkownika Władysława Bieliny-Prażmowskiego 4

31-514 Kraków

tel.: +48(12)429-60-66

faks.: +48(12)429-29-36

e-mail: kons(at)plk.internetdsl.pl

Krakowski okręg konsularny obejmuje następne województwa: Małopolskie, Świętokrzyskie, Opolskie, Śląskie, Dolnośląskie.

Godziny przyjęć interesantów: od poniedziałku do piątku, oprócz czwartku, od 09.00 do 12.00

Konsulat Generalny Ukrainy w Gdańsku

Bernarda Chrzanowskiego 60A

80-278 Gdańsk

tel.: +48(58)346-06-90

faks.: +48(58)346-07-07

e-mail: gc_plg(at)mfa.gov.ua

Gdański okręg konsularny obejmuje następne województwa: Pomorskie, Zachodnio-Pomorskie, Kujawsko-Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie

Godziny przyjęć interesantów: od poniedziałku do czwartku, od 09.00 do 12.00

Konsulat Generalny Ukrainy w Lublinie

3 Maja 14

20-078 Lublin

tel.: +48(81)531-88-89

faks.:+48(81)531-88-88

e-mail: gc_pll(at)mfa.gov.ua

Lubelski okręg konsularny obejmuje następne województwa: Lubelskie, Podlaskie, Podkarpackie.

Godziny przyjęć interesantów: od poniedziałku do piątku, oprócz czwartku, od 8.30 do 13.00

Konsulaty honorowe

Konsulat Honorowy Ukrainy w Zielonej Górze

Pod Filarami 4/4, 65- 068 Zielona Góra

tel.: +48 (68) 324-50-26

biuro(at)konsulat-ukraina.zgora.pl

Poniedziałek, środa: 13.00-15.00, Czwartek: 16.00-18.00

Zasięg odpowiedzialności Województwo lubuskie

Konsulat Honorowy Ukrainy we Wrocławiu

Jedności Narodowej 89, 50-262 Wrocław

tel.: +48 (71) 788-44-50

tel.: +48 (71) 788-44-60

info(at)konsulat-ukraina.wroclaw.pl

http://www.konsulat-ukraina.wroclaw.pl

Wszystkie dni robocze, oprócz czwartku: 09.00-14.00

Zasięg odpowiedzialności Województwo dolnośląskie

Konsulat Honorowy Ukrainy w Przemyślu

Nestora 8, 37-700 Przemyśl

tel.: +48 16 676 8026, +48 16 676 8026

sekretariat(at)konsulat-ukraina.pl

Wszystkie dni robocze oprócz środy: 08:00-15:00, przerwa:10:00-13:00

Zasięg odpowiedzialności Województwo podkarpackie

Konsulat Honorowy Ukrainy w Rzeszowie

Ul. Mochnackiego 15, 35-016 Rzeszów

+48 17 850 09 49, +48 862 21 24

konsulatua(at)nowystylgroup.com

Poniedziałek-Czwartek:  09.00-15.00

Zasięg odpowiedzialności: Województwo podkarpackie

Konsulat Honorowy Ukrainy w Szczecinie

ul. Mickiewicza 45, 70-385 Szczecin

tel.: (+4891)4211618, (4891)4833810

khu.szczecin(at)gmail.com

Poniedziałek: 11.00-14.00 Czwartek: 14.00-16.00

Zasięg odpowiedzialności Województwo zachodniopomorskie

Konsulat Honorowy Ukrainy w Poznaniu

Grobla 27a/6, 61-858 Poznań

tel.: +48 (61) 622-74-01, +48 (61) 855-34-53

biuro(at)konsulat-ukraina.poznan.pl , poczta(at)konsulat-ukraina.poznan.pl

http://poznajsasiada.org/konsulat/konsulat-honorowy-ukrainy/

Wtorek, czwartek: 09.00-12.00

Zasięg odpowiedzialności Województwo wielkopolskie

Konsulat Honorowy Ukrainy w Chełmie

Stanisława Moniuszki 3, 22-100 Chełm

tel.: +4882 562 20 00, +4882 562 20 20

konsulatua(at)zomar.com.pl

Poniedziałek – czwartek: 08:00-15:00

Konsulat Honorowy Ukrainy w Łodzi

Piortkowska, 77

90-423 Łódź

biuro.konsulat(at)gmail.com

Konsulat Honorowy w Tarnowie

33-100 Tarnów ul. Słowackiego 12

tel.: +48 14 699 11 10

Godziny otwarcia: poniedziałek, piątek w godzinach od 09.00 do 15.00